Nacházíte se: Technická data >> Evropské směrnice pro potravinářství

EU – Směrnice pro potraviny

obrazek285pomocny
 
Směrnice pro potraviny 1935/2004/EU stanovuje všeobecné požadavky na všechny materiályrukavic,zejména pro ty, které přicházejí do styku s potravinami a popisují zásadní podmínkyjejich užívání.
 
Dotykové materiály nesmějí vylučovat na potraviny žádné částice svých materiálů,aby nepředsta-vovaly žádné nebezpečí pro lidské zdraví a nebo nezpůsobily neakceptovatelné změny na potravinách jakož i nemezovaly organoleptický charakter potravin.
 
Tyto rámcové směrnice jsou podporovány směrnicemi, které jsou v současné době platné pro jednotlivé materiálové skupiny. To je celkem 17 skupin:
 
 • aktivní inteligentní materiály a předměty
 • lepidla 
 • kovy a slitiny kovů
 • pryže a elastoméry
 • keramika
 • korek
 • sklo
 • iontové měniče
 • papír a lepenka
 • umělá hmota
 • tiskařské inkousty
 • regenerační celulóza
 • silikonové materiály
 • textilie
 • laky a povlaky
 • vosky
 • dřevo

Rukavice jsou určeny podle směrnice pro jednotlivé materiály.Aby bylo možné zjistit přenosčástic jednotlivých umělých hmot při kontaktu s potravinami jsou prováděny takzvané migrační testy. Směrnice stanovuje naásledující míry: 
 • Celková hodnota migrace maximálně 10 mg/dm2, které nesmí rukavice překročit (maximálně 10 mg částic na dm2 lze přenést na potravinu)
 • Specifická migrační hodnota pro mnohé materiály nebo aditiva je speciální migrační hodnota
Kontrola hodnot migrace je prováděna při dlouhodobém nasazení rukavic při styku s potravinamipři obvyklých provozních teplotách.

Potraviny jsou rozděleny do čyř klasifikačních tříd: voduobsahující potraviny,ocet obsahujícípotraviny, alkohol obsahující a tuk obsahující potraviny.

Rukavice mohou vyhovět všem nebo jedné podmínce a po odsouhlasení, že splňují výše popsanákriteria, jsou označena piktogramem pohárku a vidličky.
Nahoru
Kontaktujte nás...RE-agent s.r.o.
Distribuce-Objednávky-Vzorkovna
Provozovna: 253 01 Hostivice, Topolová 2020
Tel:    +420 220 910 028
Fax:    nemáme
Mobil: +420 603 181 712
email:re-agent@iol.cz

 

 

 

Společnost - rukavice